2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013"

2016-03-31

Stawiszyn, dn. 02.11.2012 r.

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013".

Na podstawie uchwały nr XXXXI/225/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach 10.10.2012 - 22.10.2012 zostały przeprowadzone konsultacje projektu„Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013".

W wyznaczonym terminie nie zostały złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie żadne opinie w sprawie ww. projektu.

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2016-03-31

Stawiszyn, dn. 02.11.2012 r.

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie uchwały nr XXXXI/225/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach 10.10.2012 - 22.10.2012 zostały przeprowadzone konsultacje projektu„Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej"

W wyznaczonym terminie nie zostały złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie żadne opinie w sprawie ww. projektu.

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013"

2016-03-31

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013".

Burmistrz Stawiszyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012.

Forma konsultacji:
pisemna opinia

Czas trwania konsultacji:
10.10.2012 r.-22.10.2012 r.

Miejsce składania opinii:
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

 

 

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013

Przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2016-03-31

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Burmistrz Stawiszyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Forma konsultacji:
pisemna opinia

Czas trwania konsultacji:
10.10.2012 r.- 22.10.2012 r.

Miejsce składania opinii:
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

 

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Obwieszczenie w sprawie: Monit dla rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej o konieczności posiadania faktur VAT

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Wygaśnięcie mandatu radnego

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa Farmy Fotowoltaicznej ok.1,5 MWp w miejscowości Piątek Mały – Kolonia,działka Nr 3

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Piątek Wielki

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowie stacji paliw płynnych LPG oraz restauracji z infrastrukturą,przebudowa odcinka drogi krajowej nr 25 Konin - Kalisz

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 225 w Długiej Wsi Drugiej

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i montażem elementów oraz urządzeń placu zabaw

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa budynku handlowo - usługowego - Kompleks obsługi pojazdów, budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Petryki

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: wydzielenie oraz urządzenie placu zabaw wraz z montażem elementów i urządzeń placu zabaw oraz ogrodzeniem w m. Zbiersk-Cukrownia

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: budowa biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MWe do docelowej mocy do 1,9 Mwe w miejscowości Petryki na działce nr 242

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: budowa budynku handlowo – usługowego – Kompleks obsługi pojazdów

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa stacji paliw płynnych, LPG oraz restauracji z niezbędną infrastrukturą techniczną

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz projektowanym zjazdem na drogę powiatową w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Słonecznej, na terenie działki nr 130/3

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 2,5 MW na działce Nr 73 w miejscowości Nowy Kiączyn, gmina Stawiszyn

2016-03-31

Obwieszczenie w sprawie: Budowia wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 1,0 MW na działce Nr 245/1 w miejscowości Petryki, gmina Stawiszyn

2016-03-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-28
Data publikacji:2016-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7184