PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA ROBOTY BUDOWLANE

GMINA I MIASTO STAWISZYN
POWIAT KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NR OGŁOSZENIA 341/3/06 Z DNIA 07.07.2006 roku


Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
mieszkalno-usługowym, przy ul. Kaliskiej 14 w Stawiszynie
gmina Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

SIWZ jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 9, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Tel. (062) 75-28-079, Fax. (062) 75-28-097 i na stronie internetowej: www.bip.stawiszyn.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
Termin wykonania zamówienia – 23.08.2006r.
Termin związania z ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ofertę należy przesyłać na adres siedziby Strony Zamawiającej. Najpóźniej do dnia 27.07.2006r. do godz. 12.00 czasu lokalnego, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, powiat kaliski, województwo wielkopolskie lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn za potwierdzeniem odbioru przez Stronę Zamawiającą lub jej przedstawiciela.BURMISTRZ STAWISZYNA
mgr Robert Jarzębski

Z A Ł Ą C Z N I K I

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6351