Jesteś tutaj: Start / Oferty pracy / Wyniki naboru

Wyniki naboru

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2023-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Agata Kowalińska, zam. Stawiszyn.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Agata Kowalińska, zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Agnieszka Morawska

    Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn

 Stawiszyn, dnia 21.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2023-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Emilia Ratajczyk, zam. Stawiszyn.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Emilia Ratajczyk, zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Agnieszka Morawska

    Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn

 Stawiszyn, dnia 21.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2022-02-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Dorota Olszczyńska, zam. Głębockie Pierwsze.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Dorota Olszczyńska, zam. Głębockie Pierwsze.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 31.01.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

2022-01-12

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie nie została zatrudniona żadna osoba.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Karolina Guźniczak, zam. Długa Wieś Druga.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-11-24

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Agata Kowalińska, zam. Stawiszyn.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-06-29

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Małgorzata Buchelt, zam. Zbiersk-Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Małgorzata Buchelt, zam. Zbiersk-Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 29.06.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-03-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Karolina Guźniczak, zam. Długa Wieś Druga.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Karolina Guźniczak, zam. Długa Wieś Druga.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodnicząca komisji

Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn

/-/ Agnieszka Morawska

 Stawiszyn, dnia 01.03.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-12-16

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze

gminnej jednostki organizacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko została wybrana kandydatura Pani Marzeny Juszczak.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą i zarazem jedyną liczbę punktów uzyskała Pani Marzena Juszczak.

            Kandydatka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiadała niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie. Wykazała się wiedzą w wymaganym zakresie, posiadała kwalifikacje dotyczące stanowiska oraz wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na powyższe stanowisko.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 16.12.2020 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-10-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Angelika Grzelaczyk, zam. Zbiersk-Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą i zarazem jedyną liczbę punktów uzyskała Pani Angelika Grzelaczyk, zam. Zbiersk-Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 09.01.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-08-28

Stawiszyn, 28.08.2020 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

 Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Oliwia Górska

Uzasadnienie:

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Oliwia Górska jest odpowiednim kandydatem, gwarantującym właściwą realizację zadań na stanowisku ds. Kancelaryjnych i Urzędniczych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, z uwagi na dobrą znajomość przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych oraz dostateczną orientację w zakresie znajomości określonych ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku a także ma predyspozycje pozwalające wykonywać powierzone zadania.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko kierownicze

2020-08-18

I N F O R M A C J A

o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

.

  1. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór:

Burmistrz Stawiszyna, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 

  1. Imię i nazwisko osoby, która została wybrana:

Brak rozstrzygnięcia

 

  1. Uzasadnienie braku rozstrzygnięcia:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie , po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych zdecydowano o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów, którzy aplikowali na przedmiotowe stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-04-20

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko została wybrana kandydatura Pana Tomasza Matuszewskiego.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą i zarazem jedyną liczbę punktów uzyskał Pan Tomasz Matuszewski.

            Kandydat spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiadał doświadczenie i wiedzy na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn. Wykazał się wiedzą w wymaganym zakresie, posiadał kwalifikacje dotyczące stanowiska oraz wykazał się znajomością zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na powyższe stanowisko.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-04-20

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego konkursu na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku do zatrudnienia została wybrana kandydatura Pani Aleksandry Janczak.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Aleksandra Janczak.

            Kandydatka spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiadała doświadczenia i wiedzę na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2019-01-09

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Bożena Goleń, zam. Stobno Siódme.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Bożena Goleń, zam. Stobno Siódme.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 09.01.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo, na stanowisko pracy

2018-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrany został Pan Łukasz Komorski, zam. Stawiszyn.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Łukasz Komorski, zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 10.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo, na stanowisko pracy

2018-11-14

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, nie został wyłoniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów, Komisja stwierdziła, że żaden z Kandydatów nie spełnił wymagań formalnych.

Wobec powyższego nabór zostaje unieważniony.

Przewodniczący Komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Stawiszyn, dnia 14 listopada 2018 roku.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-11-13

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Angelika Grzelaczyk, zam. Zbiersk-Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Angelika Grzelaczyk zam. Zbiersk-Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 13.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-01-19

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych, została wybrana Pani Aleksandra Janczak zamieszkała w miejscowości Piątek Mały.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Aleksandra Janczak zamieszkała w miejscowości Piątek Mały.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Zastępca Burmistrza Stawiszyna
/-/ Grzegorz Kaczmarek

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko

2017-11-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie został wybrany Pan Ireneusz Stachurski zamieszkały w miejscowości Siąszyce.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Ireneusz Stachurski zamieszkały w miejscowości Siąszyce.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku Kierownika Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-11-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko Informatyka, został wybrany Pan Tomasz Olejniczak zamieszkały w miejscowości Września.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Tomasz Olejniczak zamieszkały w miejscowości Września.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku Informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-11-06

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Angelika Bąk zam. Zbiersk.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Angelika Bąk zam. Zbiersk.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Zastępca Burmistrza Stawiszyna
 (-) Grzegorz Kaczmarek

 

Stawiszyn, dnia 6.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Magdalena Dolna zam. Stawiszyn.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Magdalena Dolna zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków  i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.07.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Kamila Kupijaj zam. Petryki.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Kamila Kupijaj zam. Petryki.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-06-27

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta  w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Małgorzata Cicha zam. Zbiersk.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Małgorzata Cicha, zam. Zbiersk.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 26.06.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:17286