2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.46.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-07-07

Zarządzenie nr 0050.44a.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-07-07

Zarządzenie nr 0050.42.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. rady miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

2021-06-23

Zarządzenie nr 0050.40.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-06-09

Zarządzenie nr 0050.37.2021 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zbiersk-Cukrownia, część działki nr 202

2021-06-02

Zarządzenie nr 0050.36A.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-06-22

Zarządzenie nr 0050.36.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod grunty orne

2021-06-02

Zarządzenie nr 0050.35.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Pólko-Ostrówek

2021-06-01

Zarządzenie nr 0050.34.2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-06-01

Zarządzenie nr 0050.32.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-05-07

Zarządzenie nr 0050.31.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod grunty orne

2021-05-07

Zarządzenie nr 0050.30.2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń" Stawiszyn w ramach programu "Szatnia na

2021-04-30

Zarządzenie nr 0050.29.2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Stawiszyn, działka nr 377 oraz działka nr 420

2021-04-26

Zarządzenie nr 0050.28.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.27.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.26.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.25.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2021 - 2030

2021-04-20

Zarządzenie nr 0050.24.2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku klubowego GLZS Korona Pogoń Stawiszyn" w ramach programu "Szatnia na medal&

2021-06-22

Zarządzenie nr 0050.23.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.22.2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.21.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.

2021-03-31

Zarządzenie nr 0050.19.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-04-12

Zarządzenie nr 0050.18B.2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont chodnika w miejscowości Petryki"

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.18A.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.18.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-03-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1218