Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ - 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.6.2011
Stawiszyn, 24.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, gmina Stawiszyn.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn, informuje że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy następującej treści: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pytanie: 1

W załączniku nr 6 do SIWZ - projekcie umowy w § 5 ust. 3 widnieje zapis: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym."

Uprzejmie informujemy, ze w trakcie realizacji umowy, może wystąpić poza ustawową zmianą przepisów w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzowego także zamiana przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem i prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w § 5 ust. 3 do treści:

„Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie" lub modyfikację SIWZ uwzględniającą zmiany przepisów prawa wprowadzającą dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej?

 

 

Wobec powyższego Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną

b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną

W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w § 5 ust. 3 w projekcie umowy.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5666