Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2016

Stawiszyn, dn.16.09.2014 roku
PFiZP.271.7.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości  0,99 km I etap"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Firma  „BEDRÓG" Roboty Drogowo - Budowlane Sebastian Piętka,
z/s Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

Cena wybranej oferty: 204 001,77 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 95 , 62-800 Kalisz

95.99

95.99

2.

„BEDRÓG" Roboty Drogowo - Budowlane
Sebastian Piętka
z/s Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

100,00

100,00

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2544