Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki (dz. nr 1/7 , 59,1/2 obręb Piątek Wielki) o długości 0,31 km

Powiększ obraz

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ”Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych” dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki (dz. nr. Nr 1/7 , 59 , 1/2 obręb Piątek Wielki).

Ułożono 310 mb nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i szerokości jezdni 3,5 mb po uprzednim przygotowaniu podbudowy, wykonania poszerzenia i poboczy. Ustawiono oznakowanie pionowe w ilości 6 szt.

Koszt inwestycji : 121 634,70 zł
Przebudowę wykonała firma  SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9 , 01-518 Warszawa z/s Żdzary 75 , 62-571 Stare Miasto

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania ”Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Kwota dofinansowania wynosi 58 000,00 zł