Kurenda

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć:

wniosek do Burmistrza Stawiszyna w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz         z fakturami VAT  /lub ich kopiami / stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie         od   01 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.

– w terminie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć wniosek do Burmistrza Stawiszyna w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2017 r.

do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 rok

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminie :

01 – 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

01 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego jak  w roku 2016

 

                                                                                                                                             Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                                                              Justyna Urbaniak

 

Kurenda w formacie PDF