Akt wandalizmu

Powiększ obraz

Wandale dokonali zniszczeń na terenie za Remizą OSP w Zbiersku.

Teren ten wspólnymi siłami mieszkańców wsi został uporządkowany jako miejsce integracji i rekreacji mieszkańców. Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają zniszczenia, poprzewracane i ponadpalane ławki, zniszczone pergole, pozostawione śmieci, rozrzucony drobny kamień, którym wysypane było podłoże pod krzewami. Komentarz pozostawiamy Państwu!

Zwracamy się z ponownym apelem o poszanowanie naszego wspólnego dobra i ludzkiej pracy.