Informacja

Powiększ obraz

Gmina i Miasto Stawiszyn informuję, że w związku z modernizacją drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk, powstaną utrudnienia związane z odcinkowym wyłączeniem ww. drogi w celu wykonania odwodnienia. Szczegółowe informacje o terminach dostępne będą u wykonawcy.

Prosimy także o zachowanie ostrożności, korzystanie z objazdów oraz wyrozumiałość, za którą dziękujemy wszystkim uczestnikom ruchu.