XLVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, które odbędą się w dniu 23 maja 2018r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
  4. Przedstawienie wizualizacji nowego Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
  8. Przyjęcie protokołu XLV sesji.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.