Mikrodotacje na społeczne akcje!

Powiększ obraz

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”.

Aktualnie trwają spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich powiatach subregionu kaliskiego! Terminy i miejsca spotkań dostępne są na stronie. Możliwe jest także wejście poprzez stronę www.kip.kalisz.pl -> Aktualności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Harmonogram spotkań:

24.07.2018 r., godz. 16:00 – Ostrów Wielkopolski, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 (we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych)

25.07. 2018 r., godz. 16:30 – Pleszew, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, ul. Bolesława Krzywoustego 3 (we współpracy z Fundacją Animacja)

26.07.2018 r., godz. 16:30 – Jarocin, Jarociński Ośrodek Kultury, pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 (we współpracy z Jarocińskim Ośrodkiem Kultury)

01.08.2018 r., godz. 16:30 – Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury, pl. Wolności 9 (we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opatówku)

02.08.2018 r., godz. 16:30 – Krotoszyn, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9 (we współpracy z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw)

07.08.2018 r., godz. 16:30 – Ostrzeszów, Starostwo Powiatowe, ul. Zamkowa 31, Sala Sesyjna (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie)

08.08.2018 r., godz. 16:30 – Kępno, Urząd Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, Sala Sesyjna (we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Kępno)

***

Celem konkursu jest wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego

Wnioskować o Mikrodotacje mogą grupy nieformalne (do 3000 zł) oraz młode organizacje pozarządowe (do 5000 zł) z terenu subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

Mikrodotacje można otrzymać na:
– lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
– rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Nabór rozpocznie się najpóźniej 20 lipca 2018 r. Wnioski o dotację, tzw. oferty można składać do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

Wszystkie wnioski o dotację zostaną poddane ocenie.
Lista rankingowa zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.
Dofinansowane projekty będzie można realizować od 14 września do 30 listopada 2018 r.

Szczegóły (w tym zaktualizowany regulamin wraz z załącznikami) są dostępne na stronie konkursu. Można także wejść poprzez naszej stronę internetową www.kip.kalisz.pl i wybrać zakładkę „Mikrodotacje – Strefa dla NGO„.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Tel.: 62 764 12 42
mikrodotacje@kip.kalisz.pl