Obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie które odbędą się w dniu 12 września 2018r. (tj. środa) o godz. 1130 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń oraz dzierżawę gruntu na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i umowy dzierżawy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.