Powiatowo – Gminne Święto plonów

Powiększ obraz

Tegoroczne Święto Plonów zorganizowane zostało przez Powiat Kaliski oraz Gminę i Miasto Stawiszyn.

Uroczystości dożynkowe odbyły się w dniu 2 września br. na boisku sportowym Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku. Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili Dorota Janiak oraz Marcin Kupijaj.

Barwny korowód dożynkowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Stawiszyn wkroczył na płytę boiska. Delegacje grup dożynkowych w związku z obchodami 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości niosły biało-czerwone flagi. Chleby oraz wieniec dożynkowy wykonany przez panie z KGW w Zbierku-Kolonii złożono na stołach przed sceną.

Polową Uroczystą Mszę Świętą w intencji rolników w podziękowaniu za tegoroczne plony i zbiory, odprawił Proboszcz Parafii w Zbiersku Ks. Janusz Nowicki w asyście Księży z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. Przed rozpoczęciem obrzędu dożynkowego w układzie tanecznym wystąpiły mażoretki z udziałem Orkiestry Dętej OSP.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Roty, powitaniem licznie przybyłych zaproszonych gości.

Grupa Stawiszynianki wykonała obrzęd dożynkowy, czyli tradycyjne obtańczenie wieńców i ośpiewanie. Pani Barbara Kaczmarek Kierownik Zespołu Stawiszynianki przypomniała o znaczeniu dożynek w starych wierzeniach ludowych.

Starostowie Dożynek wraz z delegacjami z Gminy i Miasta Stawiszyn, gmin powiatu kaliskiego przekazali bochny chleba wypieczone z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza Powiatu Kaliskiego Starosty Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala ,gospodarza Gminy i Miasta Stawiszyn Burmistrz Justyny Urbaniak oraz Proboszcza Parafii w Zbiersku Księdza Janusza Nowickiego.

Chleby przygotowane przez delegacje gmin z terenu powiatu kaliskiego, zostały przekazane gospodarzom dożynek, które podzielono i rozdano wszystkim uczestnikom święta dożynkowego.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak w swoim wystąpieniu podziękowała rolnikom: „Koniec żniw to w Polsce tradycyjny czas dożynek, ludowego święta, które jest podziękowaniem za zebrane plony, za trud pracy rolnika. Dożynki to najbardziej uroczyste, oficjalne święto rolników i ich rodzin. Chylę czoła przed rolnikami-seniorami, którzy przekazali swoim następcom szacunek do „matki ziemi”. Ziemia jako nasze dobro jest niezwykle ważna, urodzone, zebrane z niej plony, dają przeżycie.”

Tegoroczne święto plonów zgromadziło nie tylko rolników z terenu gminy ale jest dziękczynieniem dla wszystkich gospodarzy z terenu powiatu kaliskiego.”

Na ręce Starosty Kaliskiego oraz Burmistrza Stawiszyna wpłynęły listy gratulacyjne i życzenia skierowane do rolników.

Sołtysi wsi otrzymali podziękowania z rąk Starosty Kaliskiego oraz Burmistrza Stawiszyna, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski wręczył nagrody specjalne w ramach konkursu na stoiska dożynkowe.

Podczas uroczystości Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie otrzymała zaszczytne wyróżnienie jakim jest przyznanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” którą na ręce dyrygenta orkiestry pana Dominika Kuciaka przekazał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski.

Jednostki OSP otrzymały sprzęt zakupiony z projektu W F O Ś i G W. Przedstawiciel Firmy ENERGA Pani Magdalena Kit-Krawczyk, przekazała dla OSP torby medyczne oraz deski do udzielania pierwszej pomocy.

Część kulturalno-rozrywkowa upłynęła pod znakiem koncertów zespołów MEJK, LOKA i PAPA D. W przerwie pomiędzy występami na płytę boiska wjechali członkowie Dożynkowego Objazdu Powiatu Kaliskiego na czele z Panem Bronisławem Krakusem. Serdeczne podziękowania za przygotowanie potraw w ramach wydarzenia „Smaki Nocy i Dni” złożył Wiceprezes Stowarzyszenia „LGD-7 Kraina Nocy i Dni” Pan Jarosław Budka.

Trwająca przez cały czas imprezy loteria fantowa w której każdy los wygrywał, cieszyła się dużym zainteresowaniem, nagrody główne zostały rozlosowane dodatkowo. Organizatorzy zadbali również o odpowiednia oprawę dożynkową, dekoracje dożynkowe przed wejściem na boisko, przygotowali mieszkańcy sołectw z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. Przepięknie i smakowicie prezentowały się stoiska przygotowane przez grupy sołeckie „Pomidorowy Raj”, „Kapuściany Raj”, Ziemniaczany Raj” oraz „Dyniowy Raj”- nazwa wskazywała na produkt użyty jako wiodący w przygotowanych potrawach. Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty pieczenia chleba, przesympatyczni prowadzący przedstawiali kunszt pieczenia chleba, dając zainteresowanym możliwość wykonania chleba własnoręcznie. Aromat świeżego i cieplutkiego chleba unosił się w powietrzu. Było pysznie i pachnąco. Wszyscy którzy przybyli na dożynki, licznie korzystali z wszystkich atrakcji. Nie zabrakło również stoisk tematycznych przygotowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Nadleśnictwo Grodziec oraz Wielkopolskie Dni Energii . Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla dzieci. Impreza zakończyła się zabawa taneczną.

Uroczystości dożynkowe są podsumowaniem roku gospodarczego w rolnictwie, są imprezą kulturalną, promocyjną ukazują tradycje kulinarne rzemieślnicze i historyczne naszej polskiej wsi i ziemi kaliskiej. Dożynki to święto Rolników, czas wspólnego podziękowania dla tych którzy dbają o nasze dziedzictwo o wspólną ziemię.

Należy podkreślić że impreza nie odbyłaby się bez pomocy wielu osób dobrej woli, sponsorów. Lista sponsorów była wyświetlana na telebimie podczas trwania imprezy. Podziękowania należą się wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji święta dożynkowego. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

« 1 z 2 »