Umowy dotyczące dofinansowań z budżetu Województwa Wielkopolskiego podpisane

Powiększ obraz

Dnia 09 kwietnia 2019r. Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak oraz Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn Anna Manikowska podpisały umowy dotyczące dofinansowań z budżetu Województwa Wielkopolskiego, które reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Dzięki podpisanej umowie oraz wsparciu Województwa Wielkopolskiego Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała dotację celową w kwocie 144.000,00zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotację celową w kwocie 17.775,00zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.