„Zabawa” Sławomira Mrożka na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

Powiększ obraz

W dniu 09 kwietnia 2019r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku została wystawiona sztuka ,, Zabawa” Sławomira Mrożka przez Grupę Teatralną EPIZOD w reżyserii Adama Szymańskiego.

,,Zabawa ” to historia trzech mężczyzn za wszelką cenę pragnących się bawić.

Ale jak tu się bawić skoro nie ma zabawy? W dziwnym pokoju, w którym się znaleźli nie ma muzyki, nie ma gości. Nie wiadomo co się w niej odbyło lub odbyć miało. Może ślub, może stypa. Nic nie dzieje się naprawdę.

Aktorzy występujący w w spektaklu: Artur, Jakub i Henryk to skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

Resocjalizacja przez sztukę daje osadzonym dużo radości, pełni rolę edukacyjną, ale także uwrażliwia ich na wiele problemów społecznych i uczy jak ważne jest pomaganie. Należy podkreślić, że Grupa Teatralna Epizod występuje w ramach wielu akcji charytatywnych.

Opiekun grupy teatralnej Pani Milena Garncarek po przedstawieniu podziękowała Pani Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak za wspaniałą współpracę, a naszej społeczności lokalnej za otwartość i akceptację dla osadzonych.

Na koniec Zastępca Burmistrza Stawiszyna Pan Grzegorz Kaczmarek podziękował artystom i ich opiekunom za dobrą współpracę i dostarczenie nam prawdziwych teatralnych wrażeń. Chcieliśmy również podziękować wszystkim osobom, które przybyły na spektakl, za ogromną frekwencję, co oznacza, że sprawy społeczne nie są dla nas obojętne.

W ramach przypomnienia od 2016r. realizowane jest porozumienie o współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wlkp. W ramach powyższego porozumienia osadzeni wykonują nieodpłatną pracę na rzecz gminy, z kolei Gmina i Miasto Stawiszyn reprezentowane przez Burmistrza Stawiszyna Justynę Urbaniak zostało zobowiązane do wspierania osadzonych w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.