Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany”

Powiększ obraz

W dniu 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn: Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany” pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panią Justyną Urbaniak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej, a Wykonawcą inwestycji konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum firm: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk z siedzibą w Nowy Olesiec, partnerzy Firma Budowlana CEGBUD z siedzibą w Chlebów oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z siedzibą w Tuliszków.

Przypominamy, że inwestycja dofinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3 590 539,24 zł. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na III kwartał 2019 roku, zakończenie IV kwartał 2020 roku.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i zagospodarowany Plac Wolności, rozbudowany dziedziniec ratusza o scenę, a także wyremontowany lokal na parterze budynku przy ul. 1 Maja 1, który posłuży do utworzenia przez mieszkańców spółdzielni socjalnej.