Pierwszy jarmark po modernizacji

Powiększ obraz

15 lipca 2019 roku po raz pierwszy handlowaliśmy i robiliśmy zakupy w nowo przebudowanym – zmodernizowanym targowisku MÓJ RYNEK w Stawiszynie.

Przypominamy, że inwestycji pn: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” była realizowana w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Tradycje handlu w miejscowości Stawiszyn sięgają XIX wieku. Plac targowiska w przeszłości pełnił funkcje handlowe a z czasem rozwinęły się zwyczaje organizowania jarmarków i targów, które gromadziły okoliczną ludność. Jarmarki pełnią głównie funkcję handlową, ale są również okazją do spotkań towarzyskich. Stanowią również niezwykle ważny elementem tradycji nierozerwalnie przypisanej do Stawiszyna i okolicznych miejscowości subregionu.

Tak jak dawniej tak i dziś jarmarki odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po ósmym.

Dodatkowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców targowisko jest czynne również w każdy czwartek.