Ostrzeżenie – stan zagrożenia hydrogeologicznego

Powiększ obraz

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województw: wielkopolskiego,

lubuskiego, opolskiego (część południowo – wschodnia), śląskiego (część zachodnia i północno – zachodnia), mazowieckiego (część północno – zachodnia), łódzkiego (część południowo – wschodnia), lubelskiego (część północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo – zachodnia).

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna wskazuje na utrzymanie w najbliższych tygodniach tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych na wyżej wymienionych obszarach. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska