Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, w dniu 02.09.2019 roku, Wykonawca przystępuje do robót budowlanych, związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Piskorzewskiej w Stawiszynie.

Rozpoczęcie robót nastąpi na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbarską do zakończenia ulicy.

Na przedmiotowym odcinku planowane jest całkowite wyłączenie ul. Piskorzewskiej z ruchu.

Planowany termin zakończenia robót : 16.09.2019 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły na załączonym rysunku