Piknik pt. „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja”

Powiększ obraz

Dnia 28 września 2019 roku w miejscowości Petryki odbył się piknik, który był uwieńczeniem projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” pt. „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja”.

Był to już IX tego typu projekt realizowany na terenie naszej gminy, którego celem było zintegrowanie społeczności wiejskiej, pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez wspólne spędzanie czasu.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w Petrykach za przedszkolem, powstał piękny plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcy z własnej inicjatywy uporządkowali i ogrodzili teren, co spowodowało, że zyskał on nowe życie.

Przybyłych gości oraz zebranych mieszkańców przywitali: radna Rady Miejskiej w Stawiszynie – Pani Katarzyna Sikora oraz sołtys i radny Rady Miejskiej w Stawiszynie – Pan Łukasz Musiał. Następnie dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi. W dalszej części imprezy zostały złożone podziękowania między innymi Pani Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak, Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu i Pani Izabeli Mroczek Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za duże wsparcie w tym projekcie. Podziękowano również wykonawcom, sponsorom, mieszkańcom i osobom zaangażowanym przy realizacji w/w projektu.

Następnie głos zabrała Pani Sekretarz Agnieszka Morawska, która podkreśliła, jak duże znaczenie przy tym projekcie miało zaangażowanie i praca mieszkańców sołectwa Petryki oraz wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na pikniku nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionej z sołectwem grupy „Stawiszynianki”. Panie swym śpiewem wprowadziły wszystkich uczestników w prawdziwe biesiadny, radosny nastrój. Dzieci mogły zmierzyć się w przygotowanych specjalnie dla nich konkurencjach a pozostałe osoby mogły przystąpić do degustacji rozmaitych potraw.