Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 09.12.2019r. do dnia 16.12.2019 r. prowadzone będą roboty budowlane.

Budowa przyłączy kanalizacji teletechnicznej na odcinku od ulicy Ciasnej do ulicy Piskorzewskiej, i od ulicy Ciasnej do Kościelnej, roboty porządkowe

Roboty budowlane w zakresie branży drogowej, w dniach od 09.12.2019 do 16.12.2019 r.

Przewidziano roboty drogowe na odcinku od ulicy Piskorzewskiej do Zamkowej , roboty brukarskie w strefie parkingu . Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Roboty przygotowawcze dotyczące komory technicznej dla fontann odcinek Piskorzewska Ciasna, (strefa wyspy centralnej)

Szczegóły na załączonym rysunku