Stypendia szkolne

Powiększ obraz

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października.

Stypendium szkole może zostać przyznane uczniowi, który:

– jest mieszkańcem Gminy i Miasta Stawiszyn

– dochód w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę miesięcznie.