Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto,

które przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja

oraz szczególnym posłannictwie i roli Tych,

którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Z tej okazji składamy Państwu życzenia

sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,

wielu twórczych inicjatyw, entuzjazmu z przekazywania wiedzy.

Niech trudowi wkładanemu w upowszechnianie edukacji towarzyszą:

satysfakcja, zaufanie i szacunek.