Czyszczenie stawów w sołectwach

Powiększ obraz

W sołectwie Petryki w miejscowości Łyczyn od czerwca prowadzone były prace związane z oczyszczeniem stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem.

Mieszkańcy Łyczyna wraz z Sołtysem sołectwa Petryki Łukaszem Musiałem ochoczo przystąpili do pracy. Wycięto krzewy okalające staw, teren wokół został uporządkowany. Wykonano również czyszczenie stawu z zalegającego mułu oraz położony został przepust długości ok. 40 metrów, który przy zwiększonych opadach będzie odprowadzał nadmiar wody ze stawu do rowu. Na ten rok prace zostały zakończone.

W sołectwie Piątek Wielki w listopadzie również przystąpiono do prac związanych z czyszczeniem stawu wiejskiego w centrum wsi Piątek Wielki. Wykonano prace polegające na oczyszczeniu dna stawu oraz jego poboczy. Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem Tadeuszem Gruszczyńskim oraz radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie Tomaszem Walasem wykarczowali oraz wycieli dziko rosnące krzewy wokół stawu. Wydobyty osad zostanie wywieziony na pola rolników. Pozostałe prace porządkowe zostaną wykonane w przyszłym roku.

Dzięki inicjatywie Burmistrza Stawiszyna Pana Grzegorza Kaczmarka, współpracy z sołtysami i radnymi Rady Miejskiej w Stawiszynie oraz pomocy mieszkańców, udało się wykonać zadanie, którego celem było oczyszczenie stawów i zagospodarowanie jego otoczenia w sołectwach.

W przyszłym roku powstaną tam miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców.

Środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn.