XXXIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 23.09.2021 r. (tj. czwartek) o godz.10:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego miejscowości Zbiersk – Cukrownia 65a na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/215/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.