Gmina i Miasto Stawiszyn planuje wydać publikację zawierającą stare zdjęcia i dokumenty związane z miastem Stawiszyn i okolicznymi miejscowościami

Powiększ obraz

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przystępujemy do kolejnego etapu uwiecznienia naszej lokalnej historii, poprzez wydanie publikacji dotyczącej miasta Stawiszyna i okolic.

Sukcesem zakończyła się poprzednia inicjatywa, zbierania dokumentów życia społecznego miejscowości Zbiersk i okolic. W ramach projektu powstała książka „Zbiersk na dawnych fotografiach”.

To efekt współpracy z organizacjami, instytucjami działającymi na terenie naszej gminy, a przede wszystkim z mieszkańcami, pasjonatami lokalnej historii, którzy przekazali swoje fotografie do skopiowania.

 W 2022 roku będzie to publikacja pn.: „Stawiszyn i okolice na dawnych fotografiach”, dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń, z prośbą o udostępnienie starych zdjęć i dokumentów związanych z miastem Stawiszyn i okolicznymi miejscowościami.

Wśród stawiszyńskiej społeczności znajduje się wielu pasjonatów, którzy posiadają pokaźne zbiory starych fotografii, bardzo prosimy o włączenie się w ten projekt.

Zapraszamy również organizacje społeczne, stowarzyszenia o udostępnienie swoich kronik.

Liczymy też na odzew mieszkańców, bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające wyjątkowe wydarzenia, miejsca i ludzi. Rodzinne pamiątki mogą stać się źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Podobnie jak przy pracach nad poprzednią publikacją, dostarczone przez Państwa materiały zostaną tylko skopiowane, a oryginały wrócą do właściciela.

Prosimy o bezpośrednie dostarczanie materiałów do:

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie

Ul. Szkolna 17 tel. 62 7528921

Koordynator akcji: Elżbieta Sip- dyr. biblioteki