Świadczenie – dodatek węglowy

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje mieszkańców, że  w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ).

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Chodzi tu o CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).

Ważne! Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Pytania i odpowiedzi – https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego można pobrać:

– w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3,

– na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Wniosek w formacie pdf

Wniosek w formacie doc

ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)

Klauzula informacyjna RODO