Obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 12 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
  5. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030.
  6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.