Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna informuje, iż 10 maja 2023 r. nastąpi sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy i Miasta Stawiszyn, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza Gminy i Miasta Stawiszyn), o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy.
Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od Gminy, muszą złożyć stosowny wniosek do dnia 30 czerwca 2023r.

Sprzedaż odbywać się będzie wg kolejności złożenia wniosku do wyczerpania zapasu węgla, cena bez względu na rodzaj wynosi 2 000,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.