Pierwsza uroczysta Sesja Rady Miejskiej Stawiszyna Kadencji 2024-2029

Powiększ obraz

7 maja odbyła się pierwsza sesja IX  kadencji 2024-2029r. Przed rozpoczęciem obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie Pan Damian Posiłek w obecności członków komisji dokonał wręczenia zaświadczeń o wyborze na burmistrza i radnych. Pierwszą część sesji poprowadziła Radna Senior Pani Danuta Marciniak, dalszą część sesji poprowadził wybrany przez Radnych w głosowaniu tajnym Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiszynie.

Nowo wybrani radni oraz Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek  złożyli uroczyste ślubowanie, tym samym Burmistrz i Rada Miejska oficjalnie rozpoczęli pracę na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn. Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza Stawiszyna zaproszeni goście składali gratulacje Burmistrzowi i Radnym. Wśród gości na Sali byli obecni m.in.: Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu gminy: Dyrektor Elżbieta Kuświk, Dyrektor Joanna Woszczyk,  Dyrektor Małgorzata Szczucka, Dyrektor Małgorzata Kosmala, Dyrektor Aleksandra Adamczak, Kierownik Marzena Juszczak, Prezes Ireneusz Stachurski, Prezes Banku Spółdzielczego Pani Mariola Walendowska, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pleszewie oddział Stawiszyn Pani Monika Bartczak, sołtysi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, Pan Łukasz Kolonko Radny Powiatu Kaliskiego, Pani Dorota Karpieko Wieloletnia Radna Powiatu Kaliskiego Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Pan Janusz Zieliński Prezes OSP Stawiszyn, Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Agnieszka Morawska, Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anna Manikowska oraz Radca Prawny Pan Przemysław Borkowski, pracownicy Urzędu gminy i Miasta w Stawiszynie. Kolejnym punktem obrad pierwszej sesji był wybór  Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stawiszynie został Pan Przemysław Pietrzak, zaś Wiceprzewodniczącymi Pan Tomasz Walas . Podczas Pierwszej Sesji IX kadencji zostały podjęte uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Społecznej.

Burmistrz podczas przemówienia podkreślił, iż jest to  bardzo ważna i podniosła chwila świadcząca o dużym zaufaniu mieszkańców. Powierzenie funkcji Burmistrza to zaszczyt i odpowiedzialność, zadeklarował, że zrobi wszystko, aby rota  ślubowania sprawdzała się przez najbliższe pięć lat. Podkreślił, iż odpowiedzialność przed wyborcami, jest bardzo zobowiązująca.  Burmistrz pogratulował wszystkim wybranym radnym i życzył dobrej współpracy na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn.

 

W nowy skład Rady Miejskiej IX kadencji weszli:

Gramala Ewa

Karwacki Jakub

Kosmowska Agnieszka

Machowiak Łukasz

Macniak Robert

Marciniak Danuta

Marek Mateusz

Młynarczyk Mariola

Nowak Marzena

Pietrzak Przemysław

Pilarski Marcin

Rachwał Adrian

Sikora Katarzyna

Walas Tomasz

Witczak Agnieszka

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Pan Marcin Pilarski- Przewodniczący komisji

Pan Adrian Rachwał,

Pani Danuta Marciniak,

 

Skład Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

Pani Katarzyna Sikora- Przewodnicząca komisji

Pani Agnieszka Witczak,

Pani Mariola Młynarczyk,

Pan Mateusz Marek.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Marzena Nowak- Przewodnicząca komisji

Jakub Karwacki

Agnieszka Kosmowska

Robert Macniak

 

Skład Komisji Społecznej:

Łukasz Machowiak- Przewodniczący komisji

Ewa Gramala

Tomasz Walas

Przemysław Pietrzak