IX Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
IX Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja

Zobacz plakat wydarzenia

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja” złożony w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 172/2019 została zawarta w dniu 17 lipca 2019 r. w Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Stawiszyn.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności wiejskiej oraz pobudzenie wśród mieszkańców sołectwa Petryki aktywnego spędzania czasu wraz z dziećmi na świeżym powietrzu. Stworzone miejsce do wypoczynku mieszkańców przyczyni się do integracji międzypokoleniowej tego sołectwa.

Przedsięwzięcie doprowadzi do wyeksponowania i poprawy estetyki placu wokół budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z filią w Petrykach. Teren ten będzie miejscem otwartym do wspólnych imprez przyczyniających się do promocji wsi oraz podtrzymania tradycji sołectwa.

Artykuł z dnia 01.10.2019 – [przeczytaj]

W ramach projektu zostały wykonane:

– urządzenia na plac zabaw: huśtawka łączona, karuzela tarczowa „ Pająk” z siedziskiem, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa ważka pojedyncza, ławki z oparciem, regulamin, kosz na śmieci

– siatka ogrodzeniowa wraz z elementami niezbędnymi do montażu

Podsumowaniem realizacji projektu był piknik integracyjny.

Całkowity koszt projektu: 29 599,98 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 20 720,00 zł

Wkład finansowy gminy: 8 879,98 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 750,00 zł

Przed:

W trakcie:

Po:

Piknik: