Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Przedsięwzięcie pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zobacz plakat wydarzenia

Podpisanie umowyCel projektuSzkoleniaZakończenieGaleria fotografii

Informujemy, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o powierzenie grantu został oceniony pozytywnie. 9 listopada 2018 roku pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn a Fundacją Legalna Kultura została podpisana umowa o powierzenie grantu.

Celem projektu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach: umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych:

  1. Rodzic w internecie,
  2. Moje finanse i transakcje w sieci,
  3. Działam w sieciach społecznościowych,
  4. Kultura w sieci.

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się
z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.),
a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji
w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi
a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji,
m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych
w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń
i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne
do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca bezpłatne szkolenia pn: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szkolenia miały na celu podwyższenie kwalifikacji cyfrowych mieszkańców gminy od 25 roku życia.

W ramach programu odbyły się szkolenia w czterech różnych modułach tematycznych:

  • „Rodzic w internecie”,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Kultura w sieci”

Podczas trwania całego przedsięwzięcia przeszkolonych zostało łącznie 50 osób. Każda osoba została przeszkolona w dwóch różnych modułach tematycznych.

Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty, które potwierdziły zdobyte przez nich umiejętności.