Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich

 

Wartość całkowita:

33 548,62 zł
 

Kwota dofinansowania:

28 408,62 zł
Wkład własny: 5 140 zł
Podpisanie umowyCel projektuGaleria

 

Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz zwiększenie świadomości członków grupy docelowej (przedstawicieli  jednostek  samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń, mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w tym dzieci  oraz mieszkańców Powiatu Kaliskiego) na temat potencjału kolei wąskotorowej jako produktu lokalnego przyczyniającego się do rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwość podejmowania inicjatyw promujących  kolej wąskotorową oraz Gminę i Miasto Stawiszyn, a także subregion poprzez organizację „Spotkania z koleją wąskotorową”,  konferencji „Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich”.