„Parada Straży Grobu Pańskiego – promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zobacz plakat wydarzenia

Piszą o nas w gazecie „Życie Kalisza”

Podpisanie umowyCel projektuGaleria fotografii

Dnia 7 czerwca 2018 r. Justyna Urbaniak  – Burmistrz Stawiszyna reprezentująca Gminę i Miasto Stawiszyn – Partner KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) podpisała umowę z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego reprezentującym Województwo Wielkopolskie na realizację operacji „Parada Straży Grobu Pańskiego – promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna”.

Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw poprzez informowanie społeczeństwa o tradycyjnym dorobku dziedzictwa kulturowego jakim są obrzędy związane ze Strażą Grobu Pańskiego subregionu w tym miasta Stawiszyn poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą „Parada Straży Grobu Pańskiego – promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna”.