VIII Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
VIII Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje

Zobacz plakat wydarzenia

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje” złożony w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie.
Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 127/2018 została zawarta w dniu 25 czerwca 2018r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Stawiszyn.

Celem projektu jest kultywowanie tradycji związanych z kolejką wąskotorową, która od 1913 roku związana jest ściśle z życiem i pracą sołectwa Zbiersk-Cukrownia. Wiele pokoleń mieszkańców tego sołectwa kultywuje tradycje oraz historię związaną z kolejką wąskotorową. Stanowi ona swoisty symbol tego sołectwa.

Celem projektu jest stworzenie miejsca do eksponowania i upamiętnienia historii i tradycji życia mieszkańców związanych z kolejką. Projekt przyczyni się do wypromowania produktu lokalnego oraz kultywowania tradycji związanej ze zbierską kolejką wąskotorową. Przyczyni się również do znacznej poprawy estetyki miejsca, gdzie powstanie wizualizacja wraz z miejscem pamięci oraz wspólnych spotkań i biesiad mieszkańców związanych z kolejką wąskotorową.

Realizacja projektu pn.: „Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje” w sołectwie Zbiersk – Cukrownia dobiegła końca.

Całkowity koszt projektu: 21 574,30 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 12 440,00 zł

Wkład finansowy gminy: 5 604,30 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 530,00 zł

W ramach projektu :

zakupiono i zamontowano tablice informacyjne, ławki z oparciem oraz kosze na śmieci

zaprojektowano i wykonano mural na ścianie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

zorganizowano „Spotkanie Miłośników Kolejek Wąskotorowych”

Przed realizacją

W trakcie realizacji

Po realizacji

Spotkanie Miłośników Kolejek Wąskotorowych