Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Podpisanie umowyZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji Przedsięwzięć Pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii oraz innych zadań tj. tych, które nie są objęte innymi naborami został rozpatrzony pozytywnie.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej została zawarta w dniu 09 listopada 2018r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Stawiszyn.

 

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii” dobiegła końca.

Całkowity koszt projektu: 20 445,00 zł

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 18 000,00 zł

W ramach projektu zakupiono:

–  Pompę szlamową – szt. 1

–  Rozpieracz kolumnowy – szt. 1