X Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
X Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy”

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy” złożony w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 166/2020 została zawarta w dniu 17 lipca 2020 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Stawiszyn.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności wiejskiej sołectwa Piątek Mały. Stworzone miejsce do wypoczynku mieszkańców przyczyni się do integracji międzypokoleniowej tego sołectwa.

Przedsięwzięcie doprowadzi do wyeksponowania i poprawy miejsca nad stawkiem w Piątku Małym. Teren ten będzie miejscem otwartym do wspólnych imprez, wędkowania przyczyniających się do promocji wsi oraz podtrzymania tradycji sołectwa.

W ramach projektu zostały wykonane:

– urządzenia na teren spotkań integracyjnych: wiata z ławo – stołami, drewniany pomost, ogrodzenie z rurek metalowych i łańcucha. Została również wykonana usługa czyszczenia stawu.

 

Całkowity koszt projektu: 29.427,80 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 20.599,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 8.828,80 zł