2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.19.2011 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.18.2011 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2011 roku

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.17.2011 w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu marki VW Transporter furgon model T4 nr rej. PKA 32A2 będącego w użytkowaniu jednostki OSP w Piątku Małym

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.16.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.15.2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0151-14/2009

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.14.2011 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu w krajowych podróżach służbowych dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.13.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.12.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0150.11.2011 w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom OSP z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub Gminę i Miasto Stawis

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.10.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.9.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.8.2011 w sprawie zatwierdzenia stawek za korzystanie z usług transportowych świadczonych przez SZGKiM w Stawiszynie dl Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, jednostek organizacyjnych gminy oraz dla wywozu nieczystości płynnych

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.7.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.6.2011 w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym zanjdującym się na wyposażeniu jednostek OSP na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-15

Zarządzenie nr 0151/5/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawiszynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

2016-03-15

Zarządzenie nr 0151/4/2011 w sprawie Planu Szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Stawiszyn na 2011 rok

2016-03-15

Zarządzenie nr 0151/3/2011 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2016-03-15

Zarządzenie nr 0151/2/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek za korzystanie z usług transportowych świadczonych przez DZGKiM w Stawiszynie dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, jednostek organizacyjnych gminy oraz dla wywozu nieczystości płynnych

2016-03-15

Zarządzenie nr 0151/1/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

2016-03-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6057