„Piknik z kapustą w roli głównej” w Długiej Wsi Trzeciej

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Dnia 24 października 2017 roku w miejscowości Długa Wieś Trzecia  odbył się „Piknik z kapustą w roli głównej”. Impreza ta, była uwieńczeniem projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Był to już czwarty tego typu projekt realizowany na terenie naszej gminy, którego celem było zintegrowanie społeczności wiejskiej, pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez wspólne spędzanie czasu.

Wspólne działania prowadzą do integracji międzypokoleniowej, co z kolei przyczyni się do rozwoju lokalnego całego sołectwa. Działania związane z projektem w swych założeniach miały wyeksponować i poprawić estetykę miejsca za świetlicą wiejską, co też się stało. Dzięki stworzeniu takiego miejsca wyszliśmy naprzeciw mieszkańcom, by wspomóc ich i umożliwić organizację oraz uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych oraz poniekąd w promocji wsi i ochrony tradycji sołectwa.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w Długiej Wsi Trzeciej na placu za świetlicą wiejską powstał piękny plac zabaw dla dzieci, a także zakupiono panele podłogowe na świetlicę. Mieszkańcy z własnej inicjatywy odmalowali wnętrze obiektu oraz stworzyli boiska i ogrodzili teren. Zaniedbany, zarośnięty i nieużytkowany niegdyś plac zyskał nowe życie dzięki dofinansowaniu oraz ciężkiej społecznej pracy mieszkańców wsi.

Przybyłych gości oraz zebranych mieszkańców przywitała radna Rady Miejskiej w Stawiszynie – Pani Milena Włodarczyk, następnie oficjalnie otwarto plac zabaw poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. Sołtys Długiej Wsi Trzeciej – Pani Ewa Charaś oraz radna – Pani Milena Włodarczyk w dalszej części imprezy podsumowały przebieg prac przy realizacji projektu i złożyły podziękowania na ręce Pani Burmistrz Stawiszyna – Justyny Urbaniak, sponsorów, wykonawców oraz mieszkańców zaangażowanym w prace przy projekcie.

Następnie głos oddano Pani Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak, która podziękowała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu za jego duże wsparcie w tym projekcie. Podkreśliła także, że bez zaangażowania mieszkańców i okolicznych sponsorów, nie udałoby się stworzyć tego miejsca.

Przy akompaniamencie  grupy „Stawiszynianki”, po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa. Dzieci i dorośli mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach z kapustą w roli głównej. Na każdego uczestnika konkurencji:  kapuścianych kręgli, rzutu kapustą do celu i zgadywanek rodzajów kapust czekały nagrody. Ciekawą atrakcją dla zgromadzonych był pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty z wykorzystaniem dawnych przyrządów. Kapusta również była głównym składnikiem przyrządzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Długa Wieś Trzecia smacznych potraw. Na stołach królowały gołąbki, kapuśniak i bigos. Cała impreza odbyła się w przyjemnej, biesiadnej atmosferze. Na zakończenie  pikniku zorganizowano ognisko.

tekst: Emilia Ratajczyk, foto: Mateusz Ozimek

« 1 z 2 »