Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na modernizację i przebudowę przedszkola w Zbiersku

Miło nam poinformować, że w dniu 3 listopada w Poznaniu Pani Burmistrz Justyna Urbaniak w imieniu Gminy i Miasta Stawiszyn podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Juskowiak – Zastępcę Dyrektora  Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”. Projekt realizowany jest  w ramach Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 503 134, 81 zł Gmina i Miasto Stawiszyn będzie mogła stworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców.  Projekt ma bowiem na celu zwiększenie  i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zaadoptowane poddasze w przedszkolu – powstaną 2 nowe sale dla dzieci z sanitariatami oraz 2 pomieszczenia biurowe (pokój dyrektora i księgowość). Zostanie wykonana klatka schodowa oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze powstaną specjalistyczne sale z myślą o szczególnych potrzebach dzieci  – sala do terapii sensorycznej oraz do zajęć logopedycznych. Całość dopełni toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście ewakuacyjne.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na koniec lipca 2018 r., tak aby w nowym roku szkolnym dzieci mogły w pełni korzystać ze zmodernizowanego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku.