Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki

Powiększ obraz

W ramach inwestycji przebudowane zostały dwa odcinki o łącznej długości 0,500 km. Zadanie na dz. nr 1/3 w 80% realizowane jest z dofinansowania Agencji Nieruchomości Rolnej (KOWR) w Poznaniu.

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 4,0mb z mieszanki mineralno-bitumicznej, oraz pobocza z kruszywa łamanego o grubości 12 cm. Inwestycję zrealizowała firma „Rol Dróg” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Świątek.

Wartość inwestycji wyniosła: 154.391,06 zł brutto