Uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania dla OSP

Powiększ obraz

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 28 grudnia 2017 roku, miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania osobistego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak dokonała wręczenia sprzętu i umundurowania druhom strażakom. W uroczystości uczestniczyli Prezes MG OSP RP w Stawiszynie, dh Rafał Wcisłek, Komendant MG OSP RP w Stawiszynie Janusz Zieliński oraz druhowie z trzech jednostek, które otrzymały dofinansowanie.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak w swoim wystąpieniu podkreśliła jak bardzo ważną społeczną rolę pełnią strażacy ochotnicy. Postawa ich jest godna podziwu i poszanowania. Świadomość że, w razie nieprzewidzianego zagrożenia, jak; pożar, klęska żywiołowa, powódź, jest ktoś, kto przybędzie z profesjonalną pomocą, daje nam poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki środkom finansowym z budżetu Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn, MSWiA, Funduszy Ubezpieczeniowych, Ochotnicze Straże Pożarne choć w nieznacznym stopniu zostały doposażone w potrzebny sprzęt i umundurowanie osobiste, a przez to lepiej będą mogły służyć społeczeństwu Gminy i Miasta Stawiszyn w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz przede wszystkim w ratowaniu życia, zdrowia i mienia przed niszczycielskimi żywiołami, które niestety w ostatnim czasie zdarzają się coraz częściej. Podziękowała za osobiste zaangażowanie Prezesowi oraz Komendantowi MG OSP RP w pozyskiwaniu środków.

Dofinansowanie dla OSP

Dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymały trzy jednostki OSP natomiast Jednostka OSP Stawiszyn otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz Funduszu Ubezpieczeniowego.

Jednostka OSP Zbiersk Kolonia całkowity koszt realizacji zadania – 2219,98; w tym z dotacji z budżetu gminy i miasta – 220,00; w tym z innych źródeł MSWiA: – 2000,00; zakupiono: buty skórzane 3 pary; obuwie strażackie gumowe- 2 pary;

Jednostka OSP Pólko-Ostrówek całkowity koszt realizacji zadania – 2583,00; w tym z dotacji z budżetu gminy i miasta – 583,00; w tym z innych źródeł: MSWiA – 2000,00; zakupiono: agregat prądotwórczy;

Jednostka OSP Piątek Mały całkowity koszt realizacji zadania – 3083,00; w tym z dotacji z budżetu gminy i miasta – 1083,00; w tym z innych źródeł MSWiA: – 2000,00;zakupiono: obuwie strażackie skórzane 7 par; obuwie strażackie gumowe- 3 pary; wodery- 2 pary; kamizelki odblaskowe- 6 szt;

Jednostka OSP Stawiszyn całkowity koszt realizacji zadania – 2460 zł; w tym z dotacji z budżetu gminy i miasta – 1460 zł Fundusz Ubezpieczeniowy – 1000 zł; Zakupiono mundur strażaka – 5 sztuk;

Jednostki OSP z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały doposażone w nowy sprzęt hydrauliczny- rozpieracz kolumnowy LUKAS typ R 412 Zakup dwóch zestawów dla Jednostek OSP Stawiszyn i OSP Zbiersk sfinansowany był ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego- 50.000 zł; Starostwa Powiatowego w Kaliszu- 10.000 zł; Z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn – 29.920 zł; Wkładu własnego – 80 zł; ( po 40,00 zł każda z jednostek)