Informacja w sprawie braku numeru Pesel we wpisie CEIDG

Powiększ obraz

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, w związku z przepisem art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, o konieczności uzupełnienia nr PESEL w swoim wpisie CEIDG do 19 maja 2018 roku.

Brak uzupełnienia nr Pesel w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.