Podpisanie umowy

Powiększ obraz

Podpisanie umowy na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Dnia 15 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie odbyło się podpisanie umowy na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Umowę podpisali Burmistrz Stawiszyna – Justyna Urbaniak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn – z up. Główny Księgowy – Małgorzata Cicha oraz Krzysztof Skonieczny reprezentujący Firmę Budowlaną „CEGBUD” z siedzibą Chlebów 48, 62-700 Turek.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.