Kurenda

Powiększ obraz

Szanowni Mieszkańcy!

Dnia 28 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn (sala posiedzeń) odbędzie się bezpłatne szkolenie pod tytułem: „Lokalne Społeczności Energetyczne”.

Organizatorem szkolenia będzie Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla samorządowców, rolników oraz przedsiębiorców i dotyczyć będzie odnawialnych źródeł energii.

Cykl niniejszych szkoleń ma na celu aktywizację lokalnych społeczności oraz stanowić będzie wsparcie dla rozwoju i realizacji inicjatyw gospodarczych z zakresu energetyki i ochrony środowiska naturalnego. W programie spotkania przewidziano m.in. następującą tematykę:

-Inicjatywy lokalne w świetle nowelizacji ustawy o OZE

-Klastry i spółdzielnie energetyczne – aspekty prawne tworzenia
i funkcjonowania

-Przykłady dobrych praktyk – niemieckie lokalne społeczności energetyczne

-Biogazownia jako przykład stabilnego źródła OZE wykorzystującego lokalny potencjał energetyczny

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak