Sadzenie drzew miododajnych

Powiększ obraz

Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. Zakupiono sadzonki drzew gatunku klon pospolity i lipa drobnolistna.

Celem sadzenia drzew miododajnych jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki.

Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynia się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.

Gdyby nie pszczoły, wiele roślin wyginęłoby, gdyż nie miałby ich kto zapylać. Pszczoły miodne to jedne z najpopularniejszych zapylaczy. Pszczoły miodne są bardzo wydajnymi zapylaczami z wielu powodów. Przede wszystkim przywiązują się do kwiatów i wracają na nie często, dzięki czemu skuteczność zapylania jest dużo wyższa niż gdyby siadły na danym kwiecie tylko jeden raz. Po drugie – mają wysoko rozwinięty instynkt społeczny i z tego względu są nastawione na jak największe gromadzenie pokarmu. Po trzecie – ich liczebność jest ogromna.

Sadzonki drzew posadzono w miejscowości Stary Kiączyn oraz Długa Wieś Pierwsza.

W sadzeniu drzew Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak pomagali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, a także radni.