Otwarcie Izby Pamięci w Stawiszynie. Wieczór wspomnień z Panią Józefą Janas, Sybiraczką.

Powiększ obraz

Inauguracja Izby Pamięci w Stawiszynie oraz wieczór wspomnień z Panią Józefą Janas to dwa wydarzenia, które zapadną w pamięci uczestników spotkania w dniu 17 października 2018 r. w stawiszyńskim ratuszu.

Pomysł utworzenia Izby Pamięci powstał już znacznie wcześniej. Teraz te zamierzenia przerodziły się w rzeczywistość- mówiła Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak. Tworząc to miejsce pragniemy ocalić od zapomnienia wydarzenia i ludzi, którzy tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Burmistrz wraz z Panem Jerzym Widerskim w otoczeniu zgromadzonych gości: ks. dr Jakuba Piotrowskiego, proboszcza stawiszyńskiej parafii, Pani Barbary Włodarczyk- przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie, Pani Anny Manikowskiej- Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn, Pani Doroty Karpieko-radnej Rady Powiatu Kaliskiego, nauczycieli i uczniów ze szkół w Zbiersku i Stawiszynie oraz mieszkańców.

Izba Pamięci mieści się w ratuszu na II piętrze. Tworzenie Izby oraz dalsza jej działalność powierzona została Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Pierwsza ekspozycja, nie byłaby możliwa bez zaangażowania się mieszkańców, którzy użyczyli swoje pamiątki rodzinne, zdjęcia. Tematyka wystawy przenosi nas w lata międzywojenne: sprzęty codziennego użytku, stroje damskie, męskie, bibeloty oraz zdjęcia z tamtych lat to wszystko udało się zgromadzić dzięki życzliwości wielu osób -mówiła Elżbieta Sip, dyrektor biblioteki.

Otwarcie Izby Pamięci w Stawiszynie, ma miejsce w roku wyjątkowym w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Na pamiątkę tych wydarzeń ważnych w życiu naszego kraju oraz naszej społeczności, Pan Jerzy Widerski podarował świecznik czteroramienny z orłem w koronie oraz postument. Są to pierwsze eksponaty, które stanowią własność Izby Pamięci.

Po obejrzeniu wystawy, zebrani goście przenieśli się do sali ratuszowej na „Wieczór wspomnień” z Panią Józefą Janas (z d. Fabian), Sybiraczką odznaczoną medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”. Pani Józefa Janas jest autorką wspomnień zawartych w zbiorze „Sybir. Na nieludzkiej ziemi”. Podczas tego wyjątkowego wieczoru, nasza bohaterka przeniosła słuchaczy w czasy pobytu Jej rodziny na Syberii, opowiadała o trudach życia codziennego, walce o egzystencję każdego dnia i szlaku bojowym, który przebyła. Spotkanie prowadziła Elżbieta Sip- dyrektor Biblioteki Publicznej w Stawiszynie.

Wieczornica z Panią Janas była wyjątkowa pod wieloma względami. Dzięki uczestnictwu w niej młodzieży, był to „żywy” przekaz historii dla najmłodszego pokolenia a dla pozostałych osób możliwość obcowania z naocznym świadkiem tamtych wydarzeń, szczególnie losem rodziny Pani Józefy Janas (Fabian) zesłanej na Sybir podobnie jak tysiące innych Polaków.

Za zgodą naszej bohaterki to wspomnienie zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Karwackiego z przesłaniem …Ocalić od zapomnienia.

Izba Pamięci w Stawiszynie jest dostępna do zwiedzania w godzinach pracy biblioteki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Kontakt:

Biblioteka Publiczna

Gminy i Miasta

Ul. Szkolna 17

62-820 Stawiszyn

Tel: 62-7528921

mail: bpstawiszyn@wp.pl

 

Tekst: Elżbieta Sip

Foto: Katarzyna Andrzejewska