Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk

Powiększ obraz

Inwestycja realizowana na drodze gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dobiegła końca.

W czwartek, 18 października 2018r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowo przebudowanej drogi.

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk, działka nr 711/1 i 711/2”. W ramach inwestycji została przebudowana droga o długości 1950m i szerokości 6,0m. Położono nową nawierzchnie z mieszanki bitumiczno-asfaltowej, powstały nowe chodniki oddzielone od krawędzi jezdni pasem zieleni, powstała ścieżka rowerowa, dwa perony autobusowe oraz wyniesione przejście dla pieszych, wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli system aktywnej informacji wizualnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 770 025,90 zł. Współfinansowany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 313 401,00 zł., Starostwo Powiatowe w Kaliszu przekazało na ten cel kwotę 1 473 974,94 zł. a środki własne Gminy i Miasta Stawiszyn wyniosły 982 649,96zł. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2018 roku.