„Ja w internecie” – zmiana godzin

Powiększ obraz

Informujemy o zmianie godzin zakończenia szkoleń realizowanych w ramach projektu „Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Rodzaj szkolenia Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Rodzic w internecie Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku

Zbiersk Cukrownia 237,
62-830 Zbiersk

04 – 05.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

20 – 21.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

Moje finanse i transakcje
w sieci
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku

Zbiersk Cukrownia 237,
62-830 Zbiersk

06 – 07.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

18 -19.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

06-07.03.2019

Rozpoczęcie godz. 9.00 *

Działam w sieciach społecznościowych Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku

Zbiersk Cukrownia 237,
62-830 Zbiersk

11-12.02.2019

Rozpoczęcie godz. 9.00 *

25-26.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

04-05.03.2019

Rozpoczęcie godz. 9.00 *

Kultura w sieci Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku

Zbiersk Cukrownia 237,
62-830 Zbiersk

13-14.02.2019

Rozpoczęcie godz. 9.00 *

27-28.02.2019

Rozpoczęcie godz. 16.00 *

 

* Każde szkolenie trwa 6 godzin zegarowych.